3 Mayıs 1918 | Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ziyareti

3 Mayıs 1918 Cuma günü öğleden sonra, Anafartalar Kahramanı Mirliva Mustafa Kemal, yanında İttihat ve Terakki Partisi Genel Sekreteri ve en yakın arkadaşlarından biri Mehmet Sabri Toprak'la birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyarete geldi.
Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Atatürk, Filistin Cephesi’ne gitmeden, birkaç günlüğüne İstanbul’a uğramış, bu arada da Mehmet Sabri Toprak'la daha önce konuştukları üzere, kulübü ziyareti planlamıştı.
Sabri Bey, Ata'nın geleceğini önceden bildirdiği için, Fenerbahçeliler onu bekliyorlardı.
Yorgunluk kahvesinin ardından, Hamit Hüsnü Kayacan ve Elkatipzade Mustafa Bey'le birlikte lokalin ikinci katında kupaların olduğu bölüm gezildi.
Daha sonra Elkatipzade Mustafa Bey kendisine kulüp hatıra defterini uzattı. Fenerbahçeli’lerin bu aziz konuğu, hatıra defterine o ünlü sevgi ve takdir duygularını yazdı.
"Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim".

Ayrılmadan önce limonata içen Ulu Önder, yaklaşık iki saat kadar kulüpte kaldı.
Dönüş için, Kurbağalıdere kenarındaki kulüp iskelesinden, Kürek Şubesi’nin beyaz renkli iki çifte yarış teknesine bindi. Kürekte Elkatipzade Mustafa Bey vardı.
Mustafa Kemal fıtayla uzaklaşırken elini kaldırarak, kıyıdaki Fenerbahçeli’lere şöyle seslendi, "Fenerbahçe’ye sonsuz muvaffakiyetler dilerim, Allahaısmarladık".

Fenerbahçeliler bunu bir dilek değil, emir olarak kabul ettiler.
1897'den beri her türlü engeli aşarak 5 Mayıs 1907'de kurulan Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Mayıs 1918'deki ziyaretinde "Fenerbahçe'ye ebedi başarılar" emreden ATA'sını her şeyin önüne koydu ve ATATÜRK'ün kulübü ziyaret ettiği günü, kuruluş günü olarak kabul etti.